Επιστροφές Προϊόντων

Ανάλογα με την περίπτωση, για τις Επιστροφές των Προϊόντων ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Δικαίωμα Υπαναχώρησης (Επιστροφές Προϊόντων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί)

Δικαιούστε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε (να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση) εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών (ημερομηνία παράδοσης στη διεύθυνση αποστολής ή στην μεταφορική εταιρεία που ενδεχομένως μας έχετε υποδείξει).

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση. Για τον σκοπό αυτό σας προτείνουμε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επιστροφών. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλο κατάλληλο τρόπο όπως π.χ. μια επιστολή σας που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

Τα Στοιχεία Επικοινωνίας μας είναι:
Φατμελή Ευφροσύνη ‘PrintExperts’
Πέτρου Ράλλη 97
Τ.Κ. 18233 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Τηλέφωνο & Fax: 2105617606
e-mail: info@printexperts.gr

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

  Συνέπειες Υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, εξαιρουμένων των τυχόν συμπληρωματικών εξόδων παράδοσης & αντικαταβολής που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε (δηλαδή την παραλαβή των προιόντων από το κατάστημά μας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση υπό την προυπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα έχουμε παραλάβει όλα τα προϊόντα της παραγγελίας σας. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς συμφωνήσετε ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους.

 

β) Εγγύηση – Επιστροφές Προϊόντων τα οποία παρουσίασαν πρόβλημα στη λειτουργία τους

Σε περίπτωση προβλήματος που σχετίζεται με την λειτουργία κάποιου αναλωσίμου θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Επιστροφών.

Αφού συμπληρώσετε τη σχετική Φόρμα Επιστροφών, το αρμόδιο προσωπικό μας θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή e-mail και θα σας ζητήσει να δώσετε μια περιγραφή του προβλήματος.
    Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι με δεδομένη την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκτύπωσης (εκτυπωτής, αναλώσιμα, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) είναι σημαντικό να έχουμε την όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή του προβλήματος ώστε να φτάσουμε στην αποκατάστασή του στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση που μέσω της επικοινωνίας που αναφέρεται στο παραπάνω στάδιο δεν υπήρξε αποκατάσταση του προβλήματος, το αναλώσιμο θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της PrintExperts ώστε να γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν να σας ζητηθεί μαζί με το αναλώσιμο να μας παραδώσετε και κάποια δείγματα εκτυπώσεων καθώς και μια σελίδα με την ένδειξη της κατάστασης του αναλωσίμου ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα για το πρόβλημα.

Μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί αφ΄ενός ότι πληρούνται οι όροι ισχύος της εγγύησης και αφ’ ετέρου ότι το πρόβλημα οφείλεται πράγματι στο αναλώσιμο που αγοράσατε από την
PrintExperts θα προβούμε είτε στην αποκατάσταση του προβλήματος, είτε στην αντικατάσταση του αναλωσίμου, είτε στην επιστροφή των χρημάτων που πληρώσατε για την αγορά του (εξαιρουμένων των τυχόν εξόδων αποστολής).

Σημειώνεται ότι:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το κάποιο αναλώσιμο λειτουργεί ικανοποιητικά σε άλλον εκτυπωτή (π.χ. σε εκτυπωτή του εργαστηρίου μας) είναι σαφές ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να σχετίζεται με την καταλληλότητα του συγκεκριμένου αναλωσίμου.

β) Η Εγγύηση της PrintExperts δεν καλύπτει προβλήματα απόφραξης (βούλωμα) των κεφαλών εκτύπωσης (Printheads) των εκτυπωτών τύπου Inkjet.